ตะกร้าสินค้าว่างเปล่า

รวม 0.00 บาท

ชำระเงิน

ตะกร้าสินค้า รวม 0 รายการ

 

 

Register / Forgot?

ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์เฟซี่ (FACY) ภายใต้สถานที่ผลิตซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP ทางด้านเครื่องสำอางค์จาก URS UKAS ประเทศอังกฤษ สินค้าทุกตัวผ่านการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ว่าเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
บริษัท กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ​
                                                                                                                                                           
ผลิตภัณฑ์สาหร่าย สไปรูลิน่า แบรนด์ อัลจีน่า (ALGENA) ที่ มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ซึ่งได้รับรองจากองค์การอาหารและยาเลขที่ อ.ย.67-1-19046-1-0001 รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008.GMP.HACCP และ HALAL และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 1461(2)/2546 รวมถึงได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2546 จากสถาบันส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบการแห่งประเทศไทย
บริษัท กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด